ТИМЧАСОВЕ   ПОЛОЖЕННЯ

 

про український національний сертифікат парашутиста

 

 

1. Загальні положення.

 

1.1.                                Український національний сертифікат парашутиста (в подальшо-му “Сертифікат”) впроваджується з метою:

1.1.1.                         приведення внутрішніх правил та положень Федерації парашутного спорту України (ФПСУ) у відповідність до правил та рекомендацій Міжнародної авіаційної федерації (FAI);

1.1.2.           визначення рівню кваліфікації парашутистів;

1.1.3.           надання парашутистам правових можливостей виконувати парашутні стрибки в різних організаціях і відомствах України, а також за її межами;

1.1.4.           провадження статистичного обліку осіб, які займаються парашутними видами спорту в Україні.

1.2.             “Сертифікат” є іменним документом, що засвідчує кваліфікацію парашутиста в кожному виді парашутного спорту окремо і надає право виконувати парашутні стрибки у відповідності з досягнутим рівнем підготовки в організаціях і відомствах України, що визнають Статут ФПСУ і дане Положення.

1.3.             Вимоги “Сертифікату” не протирічать мінімальним вимогам відповідних категорій міжнародного Сертифікату парашутиста.

1.4.             “Сертифікат” має силу ( дійсний) у всіх країнах-членах FAI.

1.5.             Підставами для видачі “Сертифікат” є:

1.5.1.                          реєстраційна форма-заява встановленого зразку;

1.5.2.                           протокол змагань (виписка з протоколу змагань, засвідчена головним суддею, старшим суддею вправи і головним секретарем), або протокол офіційних залікових стрибків, або протокол експертної комісії ФПСУ про виконання вимог “Сертифікату” при спеціальному тестуванні;

1.5.3.           завірена виписка з книжки обліку парашутних стрибків з відомостями про кількість і види виконаних стрибків;

1.5.4.           екзаменаційний лист.

1.6.             Приймає екзамени і оформлює реєстраційну форму-заяву для отримання “Сертифікату” уповноважений ФПСУ інструктор-парашутист (тренер-парашутист), який несе персональну відповідальність за достовірність наведених даних.

1.7.             “Сертифікати” видаються Федерацією парашутного спорту України за поданням спортивної організації, яка є колективним членом ФПСУ, або безпосередньо спортивною організацією, що одержала відповідне повноваження від ФПСУ, після пред’явлення до Ради ФПСУ обумовлених документів.

1.7.1.           В окремих випадках парашутист може особисто звернутись до Ради ФПСУ з проханням видати “Сертифікат”, подавши весь перелік необхідних документів.

1.7.2.           В необхідних випадках ФПСУ має право вимагати оригінали документів, які засвідчують виконання парашутистом кваліфікаційних вимог.

1.8.             Технічні нормативи, які засвідчують кваліфікацію парашутиста, повинні бути виконані на змаганнях відповідного рангу, або на офiцiйних залiкових стрибках, або в присутності експертної комісії ФПСУ при спеціальному тестуванні.

1.9.             Сертифікат парашутиста категорії “С” з групової і купольної акробатики і подальші “Сертифікати” більш високих категорій з усіх видів парашутного спорту видаються тільки Радою ФПСУ на підставі протоколів змагань, або протоколів експертної комісії ФПСУ при спеціальному тестуванні.

1.10.            “Сертифікат” повинен постійно перебувати у парашутиста при виконанні парашутних стрибків і пред’являтись за першою вимогою посадових осіб, відповідальних за безпеку проведення парашутних стрибків,  членам головної суддівської колегії змагань, членам Ради ФПСУ, а також членам експертної комісії ФПСУ.

1.11.            “Сертифікат” може бути вилучений у парашутиста керівником спортивної організації, головним суддею змагань, представником ФПСУ у випадку дискваліфікації спортсмена, грубого порушення правил змагань, вимог безпеки виконання парашутних стрибків, що призвело, або могло призвести до травматизму (нещасного випадку) як самого парашутиста, так і оточуючих.

1.12.            У всіх випадках вилучення “Сертифікату” посадова особа, яка вилучила “Сертифікат”, повинна в триденний термін письмово повідомити Раду ФПСУ про мотиви вилучення і надіслати вилучений “Сертифікат” на адресу ФПСУ.

1.13.            В разi непогодження iз дiями посадової особи, яка вилучила “Сертифікат”, парашутист може звернутись з апеляцiєю до Ради ФПСУ.

1.14.            Cтрок дискваліфікації та порядок повторної видачі “Сертифікату” в кожному окремому випадку визначається рішенням Ради ФПСУ.

1.15.            “Сертифікат” зберігає свою дію тільки на час перебування парашутиста членом Федерації парашутного спорту України.

 

 

2. ВИМОГИ КАТЕГОРІЙ СЕРТИФІКАТІВ.

 

2.1. КАТЕГОРІЯ “А” - починаючий парашутист - парашутист, який пройшов початковий навчальний курс підготовки з практичним виконання парашутних стрибків.

 

2.1.1.           Він повинен:

2.1.1.1.        знати матеріальну частину парашутів, з якими здійснює стрибки, та вміти їх самостійно укладати під контролем інструктора-парашутиста;

2.1.1.2.        виконати не менше 10 парашутних стрибків, в т.ч. 2 залікові стрибки з ручним розкриттям у вiльному падiннi;

2.1.1.3.        скласти іспит з матеріальної частини парашутів, діям парашутиста  в повітрі і в особливих випадках, а також з початкових основ теорії парашутного спорту.

2.1.2.           Парашутисту  категорії “А” дозволяється виконувати парашутні стрибки тільки під безпосереднім контролем інструктора-парашутиста.

 

 

2.2. КАТЕГОРІЯ “В” - парашутист, який пройшов і завершив курс теоретич-ного і практичного навчання основам індивідуальних стрибків на точність приземлення, а також із затримкою розкриття парашуту під контролем інструктора-парашутиста (тренера-парашутиста).

 

2.2.1.           Він повинен:

2.2.1.1.        володіти Сертифікатом парашутиста категорії “А”;

2.2.1.2.        знати основи теорії виконання парашутних стрибків;

2.2.1.3.        знати матеріальну частину парашутів, з якими здійснює стрибки, вміти їх самостійно укладати і монтувати страхуючи прилади;

2.2.1.4.        виконати не менше 50 стрибків з парашутом, в т.ч. не менше 10 стрибків з контрольованим вільним падінням із затримкою розкриття парашуту 30 сек. (вимога щодо кiлькостi стрибкiв не поширюється на парашутистiв, якi успiшно закiнчили курс AFF - прискорений курс навчання вiльному падiнню);

2.2.1.5.        вміти зупиняти нестабільність падіння і розкривати парашут в заданому положенні;

2.2.1.6.        скласти іспит з матеріальної частини парашутів, діям парашутиста в особливих випадках, теоретичних основ розрахунку стрибка на точність приземлення і техніки виконання комплексу фігур у вільному падінні;

2.2.1.7.        показати:

2.2.1.7.1      в точності приземлення - результат 2-х залікових стрибків поспiль не більше 25,0 метрів від центру кола;

2.2.1.7.2      в стрибках із затримкою розкриття парашуту - виконати протягом 30-секундного вільного падіння дві спіралі (“вісімку”) не більше, ніж за 10,0 сек.

2.2.2.           Парашутисту категорії “В” дозволяється виконувати індивідуальні стрибки з вільним падінням під контролем інструктора-парашутиста (тренера-парашутиста).

2.2.3.           Після проходження додаткової спеціальної підготовки парашутистам категорії “В” дозволяється виконувати групові акробатичні стрибки в групі до 4-х осіб включно  за наявності в ній не менше 2-х осіб, які володіють Сертифікатом парашутиста категорії “С” в груповій акробатиці, або кваліфікованого інструктора-парашутиста (тренера-парашутиста).

 

 

2.3. КАТЕГОРІЯ “С”-  кваліфікований парашутист, який навчений виконан-ню індивідуальних і групових стрибків на точність приземлення, основам індивідуальних і групових ак-робатичних стрибків у вільному падінні, а також осно-вам стрибків на купольну акробатику під контролем інструктора-парашутиста (тренера-парашутиста).

 

2.3.1.           Він повинен:

2.3.1.1.        володіти Сертифікатом парашутиста категорії “В”;

2.3.1.2.        знати теорію виконання стрибків на точність приземлення, індиві-дуальну, групову і купольну акробатику;

2.3.1.3.        виконати не менше 150 стрибків з парашутом;

2.3.1.4.        набрати не менше 20 хв. контрольованого вільного падіння;

2.3.1.5.        скласти іспит з матеріальної частини парашутів, діям парашутиста в умовах виконання стрибків на майданчики обмеженого розміру і в особливих випадках, теоретичних основ групової і купольної акробатики;

2.3.1.6.        показати:

2.3.1.6.1      в класичному парашутизмі:

2.3.1.6.1.1   в точності приземлення - середній результат 3-х залікових стрибків не більше 2,0 м. від центру кола,

2.3.1.6.1.2   в індивідуальних акробатичних стрибках - середній результат  2-х залікових стрибків з виконанням комплексу акробатичних фігур   у вільному падінні не більше 13,0 сек;

2.3.1.6.2.     в групових акробатичних стрибках - середній результат 2-х залікових стрибків групи з 4-х осіб - 3 фігури.

2.3.2.           Парашутисту категорії “С” дозволено:

2.3.2.1.        укладання свого основного парашута під свою особисту відпові-дальність, а запасного – під контролем інструктора-парашутиста (тренера-парашутиста);

2.3.2.2.        виконання наступних видів парашутних стрибків в контрольова-них умовах без безпосереднього нагляду інструктора:

2.3.2.2.1.              індивідуальні стрибки;

2.3.2.2.2.              групові акробатичні стрибки в групах до 4-х осіб включно, а в групах від 5-ти до 8 осіб, за наявності в них не менше 2-х осіб, що володіють Сертифікатом парашутиста категорії “D” з групової акробатики.

2.3.2.2.3.     Інші види стрибків - під контролем кваліфікованого інструктора-парашутиста (тренера-парашутиста).

2.3.3.           Після проходження додаткової спеціальної підготовки парашутис-ту категорії “С” можуть бути дозволені:

2.3.3.1.                  парашутні стрибки при проведенні показових виступів на авіацій-них святах, авіашоу, в тому числі на майданчики обмеженого розміру в населених пунктах;

2.3.3.2.                  стрибки з монолижею - “Skysurfing”;

2.3.3.3.                  нічні стрибки;

2.3.3.4.                  стрибки на групову купольну акробатику в групі до 4-х осіб включно під контролем кваліфікованого інструктора-парашутиста (тренера-парашутиста).

2.3.4.           Для одержання Сертифіката парашутиста категорії “С” в стрибках з купольної акробатики необхідно двічі поспіль побудувати фігуру з 4-х куполів.

 

 

2.4. КАТЕГОРІЯ “D”- досвідчений парашутист, який володіє стійкими навичками виконання парашутних стрибків і якому дозволяється виконувати стрибки будь-якого виду під свою особисту відповідальність у відповідності до одержаних допусків.

 

2.4.1.           Він повинен:

2.4.1.1.        володіти Сертифікатом парашутиста категорії “С” з усіх видів парашутного спорту;

2.4.1.2.        виконати не менше 400 парашутних стрибків з контрольованим вільним падінням;

2.4.1.3.        знати теорію і вміти практично виконувати всі види парашутних стрибків;

2.4.1.4.        скласти іспити з мір безпеки при організації і проведенні парашут-них стрибків, методики підготовки і виконання парашутних стрибків з індивідуальної, групової і купольної акробатики;

2.4.1.5.        показати на офіційних змаганнях, внесених до календарного плану ФПСУ, міжнародних змаганнях, або експертній групі  ФПСУ у всіх залікових стрибках:

2.4.1.5.1.     в класичному парашутизмі:

2.4.1.5.1.1   в точності приземлення - не менше 50% приземлень в межах датчика автоматичної вимірювальної системи; і

2.4.1.5.1.2   в індивідуальних акробатичних стрибках - середній результат не більше 10,0 сек;

2.4.1.5.2.     в групових акробатичних стрибках -

2.4.1.5.2.1   для групи з 4-х осіб - середній результат не менше 6,0 фігур,

або

2.4.1.5.2.2   для групи з 8-ми осіб - середній результат не менше 4,0 фігури;

2.4.1.5.3.     в груповій купольній акробатиці:

2.4.1.5.3.1   в ротації 4-ки - середній результат не менше 4,0 очка,

або

2.4.1.5.3.2   в стрибках з побудуванням  фігур  8-кою - побудувати одну фігуру  з 8 куполів.

2.4.2.           Парашутистам, які володіють Сертифікатом категорії “D”, дозволяється укладати свої парашути і виконувати стрибки будь-якого виду під свою особисту відповідальність.

 

 

2.5.  КАТЕГОРІЯ “Е”-  парашутист-експерт, який має високий рівень підго-товки в обраному ним виді парашутного спорту.

 

2.5.1.           Він повинен:

2.5.1.1.        володіти Сертифікатом парашутиста категорії “С” з усіх видів парашутного спорту;

2.5.1.2.        відмінно знати теорію виконання парашутних стрибків в обраному ним виді парашутного спорту;

2.5.1.3.        виконати не менше 1000 парашутних стрибків з контрольованим вільним падінням;

2.5.1.4.                  показати у всіх залікових стрибках на офіційних змаганнях, внесених до календарного плану ФПСУ, або міжнародних змаганнях:

2.5.1.4.1.     в класичному парашутизмі:

2.5.1.4.1.1   в точності приземлення - середній результат не більше 5 см від центру кола, і

2.5.1.4.1.2   в індивідуальних акробатичних стрибках - середній результат не більше 9,0 сек;

або

2.5.1.4.2.     в групових акробатичних стрибках - середній результат для групи з 4-х або 8-ми осіб – не менше 10,5 фігур;

або

2.5.1.4.3.     в груповій купольній акробатиці - середній результат:

2.5.1.4.3.1   з ротацією четвірки – не менше 7,5 очок,

або

2.5.1.4.3.2   з перебудовою фігур четвіркою – не менше 3,0 фігур,

або

2.5.1.4.3.3   із швидкісною побудовою фігур вісімкою - не більше 90,0 сек.

2.5.2.           Парашутистам, які володіють Сертифікатом категорії “Е”, дозволяється укладати свої парашути і виконувати стрибки будь-якого виду під свою особисту відповідальність.

 

 

2.6. КАТЕГОРІЯ “F” - парашутист міжнародного класу, який підтвердив свою кваліфікацію на національних або міжнародних змаганнях в одному із видів парашутного спорту.

 

2.6.1.           Він повинен:

2.6.1.1.        володіти Сертифікатом парашутиста категорії “С” з усіх видів парашутного спорту;

2.6.1.2.        вміти використовувати набуті знання і досвід для підвищення кваліфікації менш досвідчених парашутистів;

2.6.1.3.        виконати не менше 2000 парашутних стрибків з контрольованим вільним падінням;

2.6.1.4.        виконати на національних або міжнародних змаганнях норматив Майстер спорту України міжнародного класу в обраному виді парашутного спорту.

2.6.2.           Парашутистам, які володіють Сертифікатом категорії “F”, дозволяється укладати свої парашути і виконувати стрибки будь-якого виду під свою особисту відповідальність.

 

 

2.7.  КАТЕГОРІЯ “G”- парашутист екстра-класу, який здобув перемогу на найбільших міжнародних змаганнях і виконав не менше 5000 стрибків з парашутом.

 

2.7.1.           Парашутистам, які володіють Сертифікатом категорії “G”, дозволяється укладати свої парашути і виконувати стрибки будь-якого виду під свою особисту відповідальність.