1.                 Український національний сертифікат парашутиста ( в подальшому - “Сертифікат”) розроблений і вводиться в дію з метою приведення національних парашутних правил і положень у відповідність до вимог Міжнародної авіаційної федерації (FAI), удосконалення заходів безпеки парашутних стрибків, стимулювання спортсменів, штатного і позаштатного інструкторського складу до подальшого підвищення рівню професійної майстерності, розширення знань і накопичення досвіду.

2.                 “Сертифікат” є офіційним документом, який засвідчує досвід і кваліфікацію парашутиста, допуск його до різних видів парашутних стрибків з різними типами парашутної техніки.

3.                 Нормативи “Сертифікату” не суперечать мінімальним вимогам Міжнародного сертифікату парашутиста FAI, “Сертифікат” зберігає свою дію (дійсний) у всіх країнах-членах FAI.

4.                 У відповідності до класифікації FAI парашути віднесені до літальних апаратів класу “G” (Спортивний кодекс FAI, Загальний розділ, пп. 2.1, 2.2.1.7), а оскільки “Тимчасове положення про Український національний сертифікат парашутиста” затверджено 8.02.1999р. Державною авіаційною адміністрацією України, то його вимоги обовязкові до виконання при організації і проведенні стрибків з парашутом на всій території України.

5.                 Для проведення необхідних заходів з реєстрації, атестації, сертифікації та ліцензування діяльності територіальних осередків Федерації парашутного спорту України і парашутистів на території України створюються постійно діючі Центральна парашутна сертифікаційна комісія (ЦПСК) і Територіальні парашутні сертифікаційні комісії (ТПСК), склад яких затверджується Радою ФПС України за погодженням з авіавідділом ЦК ТСОУ і повноваження яких підтверджується наказом ЦК ТСОУ.

6.                 Діяльність Центральної і Територіальних парашутних сертифікаційних комісій здійснюється на громадських засадах. До роботи в складі комісій залучаються найбільш досвідчені експерти з числа штатних і позаштатних фахівців парашутної підготовки, спортивної громадськості незалежно від відомчої приналежності.

7.                 Центральна парашутна сертифікаційна комісія у відповідності до клопотання спортивних організацій-колективних членів ФПСУ може формувати експертні комісії з метою проведення на місцях спеціального тестування парашутистів на здобуття “Сертифікатів” категорії “С” з групової і купольної акробатики і подальші “Сертифікати” більш високих категорій.

8.                 Витрати, пов’зані із залученням експертної комісії ФПСУ для проведення спеціального тестування парашутистів на місцях відшкодовуються за рахунок запрошуючої сторони.

9.                 “Сертифікат” видається Радою ФПСУ за поданням спортивної організації-колективного члена ФПСУ на підставі рішення Центральної парашутної сертифікаційної комісії Федерації парашутного спорту України

10.             Рада ФПСУ може передати частину своїх повноважень стосовно сертифікації парашутистів категорій “А”, “В” і “С” територіальним осередкам Федерації парашутного спорту України, які повинні бути легалізовані за місцем знаходження відповідно до чинного Закону України “Про об’єднання громадян” і які подали клопотання до Ради ФПСУ про затвердження складу своєї Територіальної парашутної сертифікаційної комісії.

11.             Для одержання “Сертифікату”  парашутисту необхідно представити у відповідну сертифікаційну комісію наступні документи:

11.1.   реєстраційну форму-заяву встановленого зразку;

11.2.   протокол змагань (виписка з протоколу змагань, підписана головним суддею, старшим суддею вправи, головним секретарем), або протокол офіційних залікових стрибків, або протокол експертної комісії ФПСУ про виконання вимог “Сертифікату”  при спеціальному тестуванні;

11.3.   засвідчена виписка з книжки обліку парашутних стрибків з відомостями про кількість і види здійснених стрибків;

11.4.   екзаменаційний лист;

11.5.   квитанцію про сплату на р\р ФПСУ сертифікаційного внеску у розмірі 5 у.о. в національній валюті за курсом Нацбанку на день перерахування;

11.6.       3 кольорові фото паспортного зразку.

12.             Приймає екзамени і оформлює реєстраційну форму-заяву для отримання “Сертифікату” уповноважений Федерацією парашутного спорту України штатний або позаштатний інструктор-парашутист (тренер-парашутист, інспектор-парашутист) - член сертифікаційної комісії, який несе персональну відповідальність за достовірність наведених даних.

13.             Екзамен проводиться письмово і вважається зданим, якщо парашутист вірно відповів на 80% питань. Відповіді на питання постійно зберігаються в авіаційній організації в особовій справі парашутиста і за першою вимогою надсилаються до Центральної парашутної сертифікаційної комісії.

14.             Офіційні залікові стрибки виконуються в присутності принаймні трьох суддів, один з яких повинен бути суддею не нижче 1 категорії і бути акредитований в національній колегії суддів з парашутного спорту.

15.             Парашутисти військових відомств, які займались за програмою військового навчання і не виконували спортивних стрибків, можуть претендувати на одержання “Сертифікат” категорій “А” і “В” за умов:

15.1.      на їх рахунку є стрибки із затримкою розкриття парашуту і вони спроможні контролювати положення свого тіла у вільному падінні;

15.2.      в їх книжках обліку парашутних стрибків є відповідні записи;

15.3.      вони пройшли перевірку експертної комісії ФПСУ і одержали підтвердження, що претендент на “Сертифікат” спроможний контролювати своє вільне падіння (падати стабільно) і розкривати парашут в заданому положенні в стрибках із ручним розкриттям парашуту.

16.      Кожна наступна категорія “Сертифікат” присвоюється за наявності всіх і кожної попередньої.

17.       В рік запровадження “Сертифікату” в дію:

17.1.      парашутистам присвоюється категорії у відповідності із документально підтвердженим досягнутим рівнем підготовки в кожному виді парашутного спорту окремо (виписки із протоколів змагань, кваліфікаційної книжки спортсмена, книжки обліку парашутних стрибків, копії посвідчення спортивного звання);

17.2.      сертифікаційний внесок становить 5 у.о. для нових членів ФПСУ, 3 у.о. для членів ФПСУ з однорічним стажем, 1 у.о. для членів ФПСУ з дворічним стажем, члени ФПСУ з трирічним і більше стажем сертифікаційний внесок не сплачують.

18.      “Сертифікат” зберігає свою дію тільки на час перебування парашутиста членом Федерації парашутного спорту України.

17          “Сертифікат”  парашутиста, який вийшов з ФПСУ, або призупинив своє членство (внаслідок несплати членських внесків), втрачає свою чинність і анулюється.

18          “Сертифікат” може бути поновлений на прохання парашутиста тільки після повторної сертифікації і погашення його заборгованості перед ФПСУ.

ФЕДЕРАЦІЯ ПАРАШУТНОГО СПОРТУ УКРАЇНИ